25 millioner kroner til at fremme udbredelsen af grøn bioraffinering

12-06-2018
GUDP

GUDP indkalder ansøgninger til projekter, som videreudvikler og kommercialiserer mulighederne ved grøn bioraffinering

GUDP støtter med 25 millioner kroner projekter, som fremmer grøn bioraffinering. Pengene er afsat af partierne bag den politiske ”Aftale om målrettet regulering – Et nyt paradigme for miljøreguleringen af dansk landbrug”. Af den politiske aftale fremgår det, at de 25 mio. kroner skal gå til ”udvikling og kommercialisering af bioraffinering, fx etablering af grønne bioraffinaderianlæg fordelt rundt i landet”.

Der kan søges til tilskud til to typer af projekter: Udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskning eller udvikling af prototypeanlæg for grøn bioraffinering.

Du kan læse mere om projekttyperne og kriterierne for at søge tilskud i indkaldelsen, som du finder her. Samme sted finder du ansøgningsskemaer samt vejledning.

Fristen for at indsende en ansøgning er d. 18. september 2018 kl. 12.00.

Kan din projektidé få tilskud?
Du kan sende en kort beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet og få en tilbagemelding på, om projektideen er et potentielt GUDP-projekt. Du finder en skabelon til beskrivelse af din projektidé under ”Kan min gode idé bliver et GUDP-projekt” her.

Fakta

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er en ordning, der støtter innovative projekter inden for fødevareerhvervet. GUDP-projekter skal både skabe vækst, arbejdspladser og nytænkning i erhvervet samtidig med, at de skal bidrage til at løse nogle af de klima- og miljøudfordringer, som erhvervet står over for.

Bioraffinering
Formålet med indsatsen er at øge udbredelsen af bioraffinering af grøn biomasse. Derved fremmes dyrkning af landbrugsafgrøder, som fx græs, kløver eller lucerne med mere positive klima- og miljøeffekter end for eksempel kornafgrøder, og samtidig øges udbyttet af bl.a. proteiner til videre forarbejdning. Bioraffinering indgår i anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel om udviklingen af nye proteinværdikæder, Proteiner for fremtiden. Anbefalingerne kan ses her.