Danmark hjælper Indonesien med at genanvende affald

13-07-2018
Affald

I de kommende år skal den danske Miljøstyrelse samarbejde med de indonesiske myndigheder om at genanvende en større del af landets enorme affaldsmængder.

Indonesien har problemer med for meget affald på for lidt plads.

I den indonesiske by Jakarta findes én losseplads. Her havner hovedparten af de 7.500 ton affald, som de over ti millioner indbyggere producerer hver eneste dag. Men byen er, ligesom flere andre områder i Indonesien, ved at løbe tør for plads, og derfor skal myndighederne skabe et system, der kan reducere og genanvende de enorme mængder affald.

Siden september 2017 har Miljøstyrelsen arbejdet med et partnerskab med det indonesiske miljøministerium, der har fokus på at hjælpe Indonesien og dets 260 millioner indbyggere til en bedre håndtering af affaldet. Indtil videre har partnerne formuleret  et fælles projekt og de er nu klar til at gå i gang. Første fase af projektet skal køre i de kommende fire og et halvt år.

Den danske indsats i Indonesien består af viden, rådgivning, træning og idéer til, hvordan Indonesien meget konkret kan udnytte affaldet, som i dag smides på de overfyldte lossepladser eller brændes af i husholdningerne. Det skal blandt andet ske ved at finde løsninger i Indonesien, som allerede fungerer, og som kan udbredes til resten af landet.

Et af nøgleordene er en bedre sortering og bedre udnyttelse af de værdier der er i affaldet. Og her er øjnene særligt faldet på det organiske affald fra husholdningerne. Op til 70 % af affaldet i Indonesien består nemlig af organisk materiale, som i stedet kan komposteres og omdannes til biogas og gødning. Det ville hjælpe med en stor reduktion af affaldsmængden og samtidigt gøre det lettere at håndtere det affald, der er tilbage. Her kan Miljøstyrelsen give erfaringer og løsninger videre fra Danmark.  

Herudover skal især de værdifulde typer affald pilles fra. Meget tyder på, at der kan skabes et økonomisk grundlag for at frasortere mere f.eks. metal, pap, plastik og elektronik. Allerede i dag tjener mange borgere nemlig til føden ved at gennemrode lossepladser og videresælge materialer.

Ikke alt affald kan dog genanvendes, og Indonesien vil også skulle etablere flere lossepladser, som er mere skånsomme og for miljø og sundhed. Samtidig er danske virksomheder allerede i gang med at hjælpe Indonesien med at udvikle forbrændingsanlæg, som kan omdanne affald til energi.

En del af målet er, at løsningerne også skal komme fra danske virksomheder, der er langt fremme med teknologi inden for behandling af organisk affald, genanvendelse og cirkulær økonomi, mm. og mange af de løsninger bliver i projektet præsenteret for de indonesiske myndigheder.

Ud over hjælp til at skabe over et bedre genanvendelsessystem, rådgiver Miljøstyrelsen også omkring affaldsdata og statistikker, som kan gøre det nemmere for myndighederne at lokalisere problemområder.

Fakta

- Bantar Gebang Landfill er den eneste losseplads i Jakarta og tager dagligt imod hovedparten af de 7.500 ton affald fra millionbyens indbyggere.

- Indonesiens regering har en ambition om at reducere mængden af affald med 30 % i 2025. Samtidig skal 70 % mere af affaldet genanvendes, end det er tilfældet i dag.

- Indonesien er ikke det eneste land Danmark hjælper med at udvikle miljøløsninger. Miljøstyrelsen har lignende projekter i Kenya, Tyrkiet, Sydafrika, Kina og Vietnam.