Skærpet kamp mod rotter

05-01-2018
Vand i hverdagen

Ny bekendtgørelse baner vejen for en mere effektiv bekæmpelse af rotter.

Fremover kan landmænd bekæmpe rotter, kommunerne skal opsætte flere rottespærrer, og der kan sættes hurtigere ind med skrappere gift, når rotter viser tegn på resistens.

Det er nogle af de nye tiltag, som fremgår af en ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen.

Læs bekendtgørelsen om bekæmpelse og forebyggelse af rotter

Bekendtgørelsen markerer startskuddet for rottehandlingsplanen, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har vedtaget. Rottehandlingsplanen skal effektivisere rottebekæmpelse og den forebyggende indsats mod rotter.

Effektiv indsats mod resistente rotter

Et af elementerne i rottehandlingsplanen er en ny strategi for bekæmpelse af resistente rotter, der kan tåle gift. Hvis rotter viser tegn på resistens over for de svageste gifte, så kan man fremover skride hurtigt til de stærkeste gifte, som man ved er effektive. Tidligere trappede man langsomt op med stadigt stærkere gifte.

Læs den nye undersøgelse af rotteresistens, som indgår i rottehandlingsplanen.

 

Fakta: Her er de 17 elementer i rottehandlingsplanen

Styrket forebyggende indsats

Præcisering af krav ved installation og servicering af rottespærrer

Krav om rotteundersøgelse ved opsætning af rottespærrer

Styrket indsats ved vildtfodringspladser

Mere effektiv rottebekæmpelse

Øget krav om opsætning af rottespærrer ved offentlige institutioner

Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse

Bedre datagrundlag

Primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift

Udvidet adgang til fuld rotteautorisation

Udenfor kommunal åbningstid

Administrative lettelser

Tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg

Mere målrettet tilsyn med landbrug

Administrativ lettelse for sikringsordninger

Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler

Ny strategi for at undgå resistens

Retningslinjer for bedre anvendelse af rottegift

Mulighed for gasning af rotter

Kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra en bygning

Adgang til dispensation for brug af rottegift