Skærpet kamp mod rotter

05-01-2018
Vand i hverdagen

Ny bekendtgørelse baner vejen for en mere effektiv bekæmpelse af rotter.

Fremover kan landmænd bekæmpe rotter, kommunerne skal opsætte flere rottespærrer, og der kan sættes hurtigere ind med skrappere gift, når rotter viser tegn på resistens.

Det er nogle af de nye tiltag, som fremgår af en ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen.

Læs bekendtgørelsen om bekæmpelse og forebyggelse af rotter

Bekendtgørelsen markerer startskuddet for rottehandlingsplanen, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har vedtaget. Rottehandlingsplanen skal effektivisere rottebekæmpelse og den forebyggende indsats mod rotter.

LÆS NYHEDEN: Landmænd får flere muligheder for at bekæmpe rotter

Effektiv indsats mod resistente rotter

Et af elementerne i rottehandlingsplanen er en ny strategi for bekæmpelse af resistente rotter, der kan tåle gift. Hvis rotter viser tegn på resistens over for de svageste gifte, så kan man fremover skride hurtigt til de stærkeste gifte, som man ved er effektive. Tidligere trappede man langsomt op med stadigt stærkere gifte.

Læs den nye undersøgelse af rotteresistens, som indgår i rottehandlingsplanen.