Seks projekter om bæredygtig tøjproduktion

31-01-2018
Kemikalier Grøn virksomhed

I de seneste tre år har de nordiske lande arbejdet sammen om en bæredygtig omstilling i tekstilbranchen. Det er blevet til seks konkrete projekter, der skal fremme en mere grøn produktion. Den 2. februar afsluttes arbejdet med en konference, hvor der samles op på resultaterne.

Den nordiske tekstilhandlingsplan blev lanceret i 2015 og er nu blevet til seks projekter, der skal fremme grøn tøjproduktion.
Den nordiske tekstilhandlingsplan blev lanceret i 2015 og er nu blevet til seks projekter, der skal fremme grøn tøjproduktion.

Tekstilproduktion er en af de helt store kilder til forurening på verdensplan. Fra bomulden plukkes, til den hænger som et færdigt stykke tøj hjemme i skabet, bliver miljøet belastet med kemikalier, sprøjtemidler og et stort forbrug af vand og energi.

Derfor har aktører fra samtlige nordiske lande i de seneste tre år arbejdet på at fremme en mere miljørigtig tekstilproduktion. Det er blevet til seks afsluttede projekter, som skal gøre det nemmere for virksomheder og kunder at tænke i bæredygtighed.

Blandt initiativerne er guiden ”Safer Textiles”, der skal hjælpe små og mellestore virksomheder til et bedre samarbejde med deres leverandører. Her kan man blandt andet få gode råd til, hvordan man sikrer, at leverandøren af tekstilerne, som ofte befinder sig på den anden side af jorden, efterkommer de skrappe krav til kemikalierne.

Et af de andre projekter handler om at indføre undervisning i bæredygtighed på de nordiske designuddannelser, mens et tredje har samlet en stribe gode eksempler på virksomheder, som anvender genanvendelige tekstiler som råvarer i produktionen.

Baggrunden for projekterne er den nordiske tekstilhandlingsplan, som blev lanceret af de nordiske miljøministre i april 2015, mens Danmark havde det nordiske formandskab. Planen indeholdt seks initiativer, som nu er blevet til konkrete projekter. Miljøstyrelsen i Danmark har haft ansvaret for at implementere planens 6 initiativer.

- Handlingsplanen er blevet til seks projekter, som viser, at der i de nordiske lande er en stor lyst til at samarbejde om at reducere miljøbelastningen fra mode- og tekstilverdenen. Målet var, at handlingsplanen skulle have en varig effekt, og jeg tror, at projekterne her både kan flytte tekstilbranchen i en mere bæredygtig retning og skabe vækst og beskæftigelse, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Claus Torp.

Den 2. februar afslutter de nordiske lande de tre års arbejde med en konference om bæredygtige tekstiler. Her skal det blandt andet diskuteres, hvordan de nordiske lande kan opnå en førerposition inden for grøn tekstilproduktion.

Læs hele tekstilhandlingsplanen her.

Læs mere om konferencen den 2. februar her.

Fakta

- Den nordiske handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil er et dansk initiativ, som blev søsat under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015. Miljøstyrelsen har haft ansvaret for at gennemføre handlingsplanens seks initiativer, som nu er blevet til konkrete projekter.

- Handlingsplanens fire fokusområder er design, produktion, forbrug og genbrug/genanvendelse. Læs hele handlingsplanen her.

- Hver indbygger i de nordiske lande bruger 13-16 kg tøj om året. Danskerne har rekorden med 16 kg. pr. indbygger.

- Der bruges langt mere vand til at producere en gennemsnitlig nordisk forbrugers årlige tekstilindkøb, end der bruges i en nordisk husstand med tre personer. Samtidig udløser det en CO2-udledning, der svarer til cirka 2.000 kilometers kørsel i en familiebil.