Rapport om havets tilstand i 2016

12-01-2018

Hvert år opsummeres resultaterne fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA) i en række delrapporter for de enkelte dele af overvågningsprogrammet samt en samlet rapport.

Normalt offentliggøres alle NOVANA-rapporter i en samlet pakke, men i 2016 offentliggøres delrapporterne efterhånden, som de bliver færdiggjort, da den samlede NOVANA-rapportering er forsinket på grund af laboratoriefejl.

Den første af disse delrapporter, ”Marine Områder 2016 – NOVANA” foreligger nu.

Rapporten kan findes her

Delrapporten er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og sammenfatter de væsentligste resultater fra den del af NOVANA, som vedrører udviklingen og tilstanden i de marine områder.