Øget tilsyn med ulovligt træ

10-01-2018
Skovbrug Natur

Miljøstyrelsen har skruet op for tilsynet med virksomheder, der importerer træ.

Denne bordplade blev testet for at undersøge, om træet kom fra Mongoliet eller Tyskland. Foto: MST.

I 2016-17 var Miljøstyrelsen på tilsyn ca. 80 gange som led i kontrollen med ulovligt fældet træ. Styrelsen udstedte i samme periode 20 påbud og tre virksomheder blev meldt til politiet. Det er en fordobling af tilsynene i forhold til den foregående toårs periode.

Det kan man læse i en ny årsrapport fra Miljøstyrelsen om indsatsen i 2016-2017 indenfor EU’s tømmerforordning til bekæmpelse af ulovligt fældet træ.

-Vi har fokus på de virksomheder, der har størst risiko for at få ulovligt træ ind. Det kan være en af grundene til, at vi finder relativt mange afvigelser, som giver anledning til påbud. En anden årsag kan være, at mange virksomheder fortsat ikke har fået sat sig ind i reglerne, siger fuldmægtig Niels Bølling fra Miljøstyrelsen.

I 2018 vil der blive gjort en ekstra indsats for at komme i kontakt med virksomhederne ved direkte kontakt og mere information om EU's tømmerforordning. Det skal klæde virksomhederne bedre på til at overholde reglerne og undgå ulovligt fældet træ. 

Læs års rapporten her (PDF)

Ny kontrol med træ fra Indonesien og vejledning til skovejere

I efteråret 2016 blev der indført et fælles toldsystem ”TRACES” for træprodukter fra Indonesien. Som dokumentation for lovligheden skal træprodukterne følges af en FLEGT-licens og godkendes i det fælles toldsystem. Mere end 600 importer med FLEGT-licens kom ind i Danmark via det nye system.

De danske skovejere fik tillige en vejledning om reglerne i EU's tømmerforordning. Målet er at hjælpe skovejerne med at sikre, at man ikke bryder reglerne.

Miljøstyrelsen samarbejder med EU kollegaer, nabolande, industri, konsulenter og NGO´er i den fælles indsats for at sikre, at skovene nationalt og internationalt udnyttes efter gældende lovgivning og regler. 

Læs mere om bekæmpelse af ulovlig skovhugst

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies