Nye værktøjer gør naturpleje lettere for landmanden

15-01-2018
Natur Landbrug

Med mobilen i hånden og en splinterny digital naturplejeguide bliver det nemmere for landmænd og andre lodsejere at pleje og passe på naturen. Naturpakkens naturpleje-initiativer er nu en realitet.

Nu bliver det lettere for landmænd og lodejere at få et overblik over muligheder, regler og tilskud til naturpleje med gummistøvlerne på og mobilen i hånden.

Med Naturpakken ønskede aftaleparterne (VKOLA) større klarhed over samspillet mellem mulighederne for naturpleje og regler om naturbeskyttelse, og det bliver nu realiseret med bl.a. en ny app til mobilen og en ny digital naturplejeguide.

Den nye digitale naturplejeguide vil hjælpe landmanden til at træffe den bedste løsning set i forhold til hans bedrift. Det gælder både i forhold til at udføre naturpleje, udlægge ny natur og finde ud af, hvad der er af relevante tilskud.

Hvis landmanden eksempelvis har arealer i et Natura 2000-område, så kan han gå ind på naturplejeguiden og undersøge, hvad han skal gøre i forhold til græsning, vildtpleje, braklægning, m.v. Derudover er der udviklet en app for beskyttet natur. Her kan landmanden med mobil og app i hånden undersøge, hvornår han befinder sig på et areal, der er registreret som § 3-beskyttet.

Download app'en til Android

Download app'en til Iphone

Naturplejeguiden er udviklet af Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer, SEGES, i samarbejde med Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og kommunerne.

Appen for beskyttet natur er udviklet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, kommunerne, og SEGES.

Den nye digitale naturplejeguide kan findes her www.naturplejeguiden.dk

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2213 0834, e-mail: 

Simon Holm, funktionsleder, Miljøstyrelsen: mobil: 41 72 16 05

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies