Ny liste med grænseværdier for drikkevandskvalitet

31-01-2018
Kemikalier

Ny opdateret liste over nationalt fastsatte drikkevandskvalitetskriterier.

Miljøstyrelsen har udgivet en liste over nationalt fastsatte drikkevandskvalitetskriterier for stoffer, som der ikke er fastsat drikkevandskvalitetskrav for i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Listen består af to dele, hvor den ene liste er gældende for uorganiske stoffer, mens den anden er gældende for organiske stoffer.

Kvalitetskriterierne er sundhedsmæssigt baserede og bør anvendes af myndighederne, hvis der er et lokalt behov for at sikre drikkevandets kvalitet i forbindelse med forureningssituationer, så drikkevandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at drikke, ser rent ud og er uden farve, smag eller lugt.

Læs den nye liste