Næringsregnskaber kan skåne landmænds pengepung og miljøet

25-01-2018
GUDP

Når landmænd gøder jorden, koster det penge, og samtidig kan kvælstof belaste miljøet. Et nyt projekt skal udvikle næringsstofregnskaber, der skal gøre det muligt at holde bedre styr på de næringsstoffer, der er i jorden, så det er muligt at spare på gødningen.

Regnskaber over næringsstofferne kan forbedre landmændenes udbytte.
Regnskaber over næringsstofferne kan forbedre landmændenes udbytte.

En del af den næring, som landmænd tilfører jorden, går tabt, og det er både en belastning for pengepungen og miljøet. Nøglen til mindre tab af kvælstof kan ligge i mere præcise beregninger af den enkelte marks kvælstofbehov og i justeringer af valget af afgrøder på markerne.

Et nyt projekt støttet af Miljø- og Fødevareministeriets tilskudsordning GUDP skal udvikle en ny metode til at ramme den rigtige mængde gødning og det rigtige afgrødevalg.

Ved at bruge de oplysninger, som er tilgængelige for langt de fleste marker i Danmark, er det nemlig muligt at analysere sig frem til, hvordan man bedst udnytter næringen.

Et regnskab kan blandt andet hjælpe landmænd til at udarbejde et bedre sædskifte, så man udnytter jordens næring optimalt. Et eksempel: En landmand har i en årrække haft kløvergræs på en mark, hvilket binder næring i jorden. Det betyder, at jorden er rig på kvælstof, som frigives, når man skifter afgrøde, og så skal der gødes mindre. Ved hjælp af næringsstofregnskabet kan man finde ud af, hvor meget man kan spare - også to-tre år efter, at der har været kløvergræs.

Bedre udbytte til landmændene og skånsomt for miljøet

StyrN-projektet udvikler regnskaberne på baggrund af data, som landbrugene allerede nu melder ind i planlægningsredskabet Mark Online og har liggende i Dansk Markdatabase. Derfor kan man uden ekstra indtastninger beregne næringsstofoverskud, tab af kvælstof, ændringer i jordens indhold af kvælstof og det mest optimale sædskifte. Målet er, at næringsstofregnskabet skal tilbydes automatisk som en service til de 85 pct. af landbrugene, som anvender Mark Online.

Projektet er et eksempel på såkaldt præcisionslandbrug, som vinder frem i disse år. Det handler blandt andet om at anvende planlægning, data og ny teknologi til at mindske miljøbelastningen samtidig med, at landmanden kan reducere omkostningerne og øge indtjeningen.

Den 9. februar bliver der sat fokus på præcisionslandbrug, når GUDP afholder konference. Her vil miljø- og fødevareministeren sammen med forskere, politikere, organisationer og landmænd diskutere mulighederne i fremtidens landbrug.