Miljøstyrelsens digitale godkendelsesvejledning er opdateret

19-01-2018
Industri

Miljøstyrelsens digitale godkendelsesvejledning er blevet opdateret. Nu kan du bl.a. læse om at partshøring og offentliggørelse af afgørelsen samt Registrering og offentliggørelse af data skal ske med de begrænsninger der følger af miljøoplysningsloven.

Ændringerne i godkendelsesvejledningen sker overvejende som opfølgning på input fra den foregående revision og som følge af ny godkendelsesbekendtgørelse, ny bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg og ny miljøvurderingslov.
Du kan læse høringsnotatet over den gennemførte høring på høringsportalen.

Flere nye emner i godkendelsesvejledningen 

Der er bland andet lavet nye opslag om påbud ved hændelser og uheld på bilag 1-virksomheder, vejledning om vilkår for indrapportering (årsrapporter) og om hvad de kantede parenteser i standardvilkår betyder. Herudover er der skrevet et opslag om de nye regler for mellemstore fyringsanlæg, som trådte i kraft 19. december 2017.

NYT! Læsevejledning

Som opfølgning på Miljøstyrelsens møder med kommunerne i 2017 er der nu udarbejdet en kort læsevejledning til godkendelsesvejledningen.
Her kan du få et overblik over, hvad du finder hvor, så start med læsevejledningen.

Læsevejledningen kan udskrives. Endvidere er der kommet numre på de enkle opslag i oversigten over indhold i de enkle kapitler.

Gode eksempler til vejledningen

Miljøstyrelsen ønsker også fremover at supplere vejledningsteksten med konkrete eksempler på god praksis, baseret på miljømyndighedernes og virksomhedernes egne erfaringer. Miljøstyrelsen vil derfor fortsat gerne modtage eksempler, der kan være med til at understøtte og forbedre godkendelsesvejledningen.

Kontakt

Eksempler kan sendes til MST Erhverv på .
Spørgsmål til Godkendelsesvejledningen kan rettes til Mette Lumbye Sørensen, , tlf. 22 35 18 10.