Ny rapport: Mangelfuld viden om mikroplast

10-01-2018
Affald Vand i hverdagen Kemikalier

Ny rapport viser, at både dansk og international viden om mikroplast er særdeles mangelfuld. Til gengæld fanger rensningsanlæggene langt det meste mikroplast i spildevandet.

Rensningsanlæggene fanger det meste mikroplast fra spildevand. Her ses en iltningstrappe ved Nivå Rensningsanglæg.

Er verden fyldt med mikroplast, der slår fisk ihjel og ødelægger miljøet? Det er der jævnligt historier om, men i virkeligheden ved vi ikke, hvordan mikroplast påvirker – eller ikke påvirker – miljøet.

Faktisk er vi ikke engang sikre på, hvordan vi skal måle mikroplast. Det konkluderer en ny rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen, der samler forskning fra hele verden om mikroplast i spildevand.

Et eksempel på den manglende viden er bildæk. En rapport fra Miljøstyrelsen konkluderede i 2015 ud fra teoretiske beregninger, at bildæk er langt den største kilde til udledning af mikroplast med ca. 60 %. Men ingen har endnu målt mikroplast fra bildæk. Den formentlig største mængde mikroplast, vi udleder, eksisterer med andre ord stadig kun i teorien.

Rapporten peger dog også i tråd med tidligere undersøgelser på, at uanset usikkerheder i målemetoder er teknologien på renseanlæggene allerede nu i stand til at opsamle langt det meste mikroplast fra spildevandet, før det rensede vand ledes ud i vandmiljøet igen.

Læs rapporten "Partnerskab om mikroplast i spildevand" der netop er publiceret.

Yderligere oplysninger:

Pressekoordinator Jakob Volf, tlf. 72 54 44 50 / 91 33 47 94, e-mail:

Fakta: Mikroplast

  • Mikroplast er defineret som alle plastikstykker, der er mindre end 5 millimeter (½ centimeter) i diameter. De fleste stykker mikroplast er dog langt mindre end 1 millimeter og kan ikke ses med det blotte øje. De måles typisk i mikrometer – som er en tusindedel af en millimeter – deraf navnet mikroplast.
  • Mikroplast er forskningsmæssigt så ungt et område, at stort set alle videnskabelige udgivelser om emnet er kommet i 2010'erne, primært fra 2014 og frem.
  • Det er rapporteret, at mikroplast er fundet en række steder, blandt andet i havet, i honning, øl, sukker, fisk og i drikkevand. Generelt er data dog usikre, og den nye rapport peger på, at man skal tage tidligere undersøgelser med et gran salt.
  • Langt den største udledning af mikroplast sker ved, at små stykker plastik slides af større stykker. Det kan ske overalt – fx når vi skriver på et tastatur eller skruer låget af en plastikflaske.
  • Der er ikke umiddelbart grund til at tro, at mikroplast udgør et sundhedsproblem, så længe det er over en hvis størrelse på omkring 0,1 mikrometer (= en titusindedel af en milimeter). De sundhedsmæssige effekter af mikroplast er dog heller ikke grundigt undersøgt.