Havets svovlsyndere skal frem i lyset

26-01-2018
Luft

Miljø- og fødevareministeren vil med et nyt lovforslag gøre det muligt at offentliggøre navnene på rederier, der forurener luften ved ikke at overholde grænseværdierne for svovlindhold i skibenes brændstof.

Hvis et skib tages i at sejle med for meget svovl i brændstoffet, skal rederiets navn kunne offentliggøres.
Hvis et skib tages i at sejle med for meget svovl i brændstoffet, skal rederiets navn kunne offentliggøres.

Borgerne skal i fremtiden kunne vide, hvilke rederier der sviner ulovligt med svovl i deres brændstof.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil ændre loven, så det bliver muligt at offentliggøre navnene på de rederier, der bryder reglerne i danske farvande. Dette skal få rederierne til at tænke sig om en ekstra gang, før de forsøger at spare penge ved at sejle med ulovligt forurenende brændstof.

Esben Lunde Larsen har bedt Miljøstyrelsen om at forberede et lovforslag, til fremsættelse i oktober. Når loven er vedtaget, skal den give myndighederne hjemmel til at offentliggøre navne på rederier, der afsløres i ikke at overholde svovlkravene i dansk farvand.

Svovl er skadeligt for miljøet og for menneskers sundhed. Derfor blev kravene til svovlindholdet i skibes brændstof skærpet i starten af 2015. Siden har Miljøstyrelsen politianmeldt 21 rederier for overtrædelse af reglerne, og syv af dem er på nuværende tidspunkt blevet præsenteret for bøder. Tre af dem har betalt deres bøde på mellem 30.000 og 375.000 kroner.

Meget tyder på, at de skrappere krav har virket. De seneste år er mængden af svovl i luften over Danmark mere end halveret.

En af metoderne til at finde frem til svovlsynderne er at bruge teknologi, som kan måle indhold af svovl i skibenes røg. Siden sommeren 2015 har en såkaldt sniffer monteret på Storebæltsbroen overvåget skibstrafikken i Storebælt. I perioder har en lignende sniffer fra henholdsvis fly og helikopter målt svovlniveauet over skibes skorstene forskellige steder i danske farvande. En rapport fra Chalmers Tekniske Universitet i Sverige, som har stået for overvågningen indtil nu, viser, at 92-97 % af de målte skibe overholder reglerne.

Læs mere om indsatsen mod svovl i skibsbrændstof her.