GUDP inviterer til debat om droner, satellitter og kunstig intelligens i landbruget

03-01-2018
GUDP

Hvilken rolle skal digitale og teknologiske løsninger spille i fremtidens landbrug? På en konference den 9. februar bliver der sat fokus på de mange muligheder i præcisionslandbrug.

Traktor på mark

Når afgrødernes vækst skal overvåges, foregår det ved hjælp af billeder fra en drone. Og når marken skal sprøjtes, bliver traktoren guidet af GPS-signaler. Præcisionslandbrug har vundet frem i erhvervet i de seneste år, og i de kommende år vil præcisionsteknologi formentlig spille en endnu større rolle.

Men hvad skal der til for at implementere teknologien, så høstudbytterne maksimeres og næringsstofoverskuddet minimeres? Det spørgsmål bliver debatteret på konferencen ”Præcisionslandbrug: Kan teknologi erstatte miljøkrav?” den 9. februar 2018 på Ledreborg Slot. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) inviterer sammen med Miljø- og Fødevareministeriet til arrangementet, hvor forskere, politikere, organisationer og landmænd vil diskutere mulighederne i fremtidens landbrug.

Brug af avanceret teknologi er ikke bare godt for landmandens bundlinje, det har også positive effekter på miljøet. Når man har bedre styr på, præcist hvordan planterne har det, er det nemlig nemmere at sætte ind med de rigtige mængder af gødning og bekæmpelsesmidler. Samtidig kan man ved hjælp af bl.a. satellitter sprøjte langt mere præcist og med mindre forbrug af pesticider.

- Der er ingen tvivl om, at præcisionsteknologier rummer noget af svaret på mange af de udfordringer, landbruget står over for. For det første kan teknologi gøre landbruget til en bedre forretning. Derudover kan den være med til at minimere landbrugets miljøpåvirkning og gøre det nemmere at leve op til de forskellige miljøkrav. Med konferencen håber vi at få nogle konkrete bud på, hvordan vi bedst udnytter de mange muligheder, siger formand for GUDP-bestyrelsen, Mikael Thinghuus.

På konferencen byder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen velkommen, og ministeren vil i løbet af dagen desuden deltage i debatter med blandt andre Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten og Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer.

Se hele programmet og tilmeld dig her.