Få hjælp til at overholde EU-krav om information om problematiske kemiske stoffer

29-01-2018
Kemikalier

Nye værktøjer skal hjælpe leverandører, indkøbere og forhandlere med at overholde de krav, som EU’s kemikalieregulering REACH stiller til information om særligt problematiske stoffer i artikler (varer).

Leverandører, indkøbere og forhandlere i stort set alle brancher er berørt af EU’s kemikalieregulering REACH. De skal blandt andet kunne informere deres kunder, hvis en vare indeholder mere end 0,1 vægt % af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste. Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som er særligt problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Det kan være kræftfremkaldende stoffer eller særligt miljøfarlige stoffer. Informationspligten gælder, uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra et land uden for EU.

For mange virksomheder giver reglerne en række udfordringer: Det kan være svært at gennemskue, hvilke varer reglerne gælder for, og hvordan man indsamler oplysninger fra sine leverandører. Og ikke mindst hvordan man bærer sig ad med at kontrollere oplysningerne.

Det gælder blandt andet flere virksomheder i byggemarkedsbranchen, som kom i pressens søgelys i januar 2017. En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Kemi viste, at omkring en tredjedel af de testede plastikprodukter solgt i byggemarkeder indeholdt stoffer på kandidatlisten, selvom leverandøren havde oplyst, at de ikke gjorde. Kandidatlistestofferne er stadig lovlige i mange varer, så problemet var, at virksomhederne videregav forkerte oplysninger.

For at hjælpe forhandlere med at overholde informationspligten er der udgivet en ny vejledning. Den giver et overblik over reglerne og gode råd til, hvordan forhandlerne kan finde ud af, om deres varer indeholder kandidatlistestoffer. Det skal være med til at sikre, at fyldestgørende og korrekte oplysninger om kandidatlistestoffer bliver indsamlet og givet videre til kunderne i hele værdikæden frem til den endelige forbruger.

Der er også udviklet en ny hjemmeside. der giver eksempler på kandidatlistestoffer i artikler og adgang til databaser med eksempler på kandidatlistestoffer i udvalgte materialer. Ved at bruge vejledningen og dens skabeloner bidrager virksomhederne til, at deres leverandører bliver mødt med mere ensartede krav. Det vil styrke kvaliteten af oplysningerne, samtidig med at kontrolarbejdet lettes for alle led i kæden.

De nye værktøjer er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Brancheforeningerne Danske Byggecentre, Dansk Erhverv og Dansk Industri, der har indgået et partnerskab for at styrke håndteringen af informationspligten. Selvom værktøjerne er udarbejdet med afsæt i byggemarkedsbranchen, kan de anvendes af alle virksomheder, der handler inden for EU eller importerer varer fra lande uden for EU.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan hente skabelonerne.