EU klar med plaststrategi

16-01-2018
Affald Borger

En ny plaststrategi fra EU skal føre til mindre plastaffald og mere genanvendelse.

EU’s nye plaststrategi blev i dag præsenteret i Bruxelles. Strategien opstiller en række hovedmål for 2030.

Der er stor fokus på, at vi skal blive bedre til at genanvende plastikaffald gennem et velfungerende marked for genanvendt plast. Et mål er for eksempel, at alle plastemballager inden 2030 designes, så de kan genbruges eller let genanvendes. Og i 2030 skal mindst 50 % af alt plastaffald genanvendes.

Strategien sætter også fokus på at stoppe forurening med plastikaffald. Blandt andet skal dannelsen af plastaffald afkobles fra den økonomiske vækst, og der skal være en væsentlig indsats for at stoppe forurening med plastik og mikroplast.

Startegien deler indsatserne op i tiltag fra Kommissions side og tiltag fra medlemslandenes side. Den danske regering ventes at følge op med en national plasthandlingsplan, der skal diskuteres i de kommende måneder.

Læs EU’s plaststrategi på Kommissionens hjemmeside.

Fakta: EU’s plaststrategi - hovedmål

Genanvendelse

 • Inden 2030 er alle plastemballager designet, så de kan genbruges eller let genanvendes.
 • I 2030 indsamles plastaffald overvejende separat, og minimum 50% af alt plastaffald genanvendes.
 • Der er sket en markant forøgelse af investeringer i EU´s kapacitet til genanvendelse af plast, og i 2030 er genanvendelseskapaciteten firdoblet i Europa.
 • EU bliver førende inden for genanvendelsesteknologi, og eksporten stiger som følge af global efterspørgsel. 
 • Der er etableret et velfungerende marked for genanvendt plast, baseret på en væsentligt forøget efterspørgsel fra en industri, hvor genanvendt plast udgør en stigende del af råvareinputtet.
 • Mere genanvendelse af plast bidrager til at reducere EU's samlede CO2 udledning i tråd med Parisaftalen. 
 • Øget genanvendelse mindsker EU's efterspørgsel på importeret fossilt olie.
 • Der er udviklet alternativer til oliebaseret plastik.

Forurening

 • Dannelsen af plastaffald er afkoblet fra den økonomiske vækst, og problemstillingen er vendt til et forretningspotentiale. 
 • Der er iværksat en væsentlig indsats over for plastforurening af vore omgivelser med særlig vægt på at modvirke plastforurening af havene fra både land- og havbaserede kilder.
 • Der er truffet særlige foranstaltninger for at modvirke forurening med mikroplast.
 • EU engagerer sig i at sætte en stopper for global plastforurening.