EU klar med plaststrategi

16-01-2018
Affald Borger

En ny plaststrategi fra EU skal føre til mindre plastaffald og mere genanvendelse.

Plastikaffald ved Vesterhavet i februar 2013. Foto: Ryan Metcalfe.

EU’s nye plaststrategi blev i dag præsenteret i Bruxelles. Strategien opstiller en række hovedmål for 2030.

Der er stor fokus på, at vi skal blive bedre til at genanvende plastikaffald gennem et velfungerende marked for genanvendt plast. Et mål er for eksempel, at alle plastemballager inden 2030 designes, så de kan genbruges eller let genanvendes. Og i 2030 skal mindst 50 % af alt plastaffald genanvendes.

Strategien sætter også fokus på at stoppe forurening med plastikaffald. Blandt andet skal dannelsen af plastaffald afkobles fra den økonomiske vækst, og der skal være en væsentlig indsats for at stoppe forurening med plastik og mikroplast.

Startegien deler indsatserne op i tiltag fra Kommissions side og tiltag fra medlemslandenes side. Den danske regering ventes at følge op med en national plasthandlingsplan, der skal diskuteres i de kommende måneder.

Læs EU’s plaststrategi på Kommissionens hjemmeside.