En million euro til internationalt samarbejde inden for bæredygtig planteproduktion

29-01-2018
GUDP

Vil du gerne samarbejde på internationalt plan inden for bæredygtig planteproduktion? Og har du en idé, der både kan skabe gevinster på bundlinjen og for miljøet? Så er der netop offentliggjort et internationalt opslag, hvor du kan søge midler fra GUDP.

Det internationale ERA-Net SusCrop (Cofund on Sustainable Crop Production) har netop åbnet for en ansøgningsrunde, hvor innovative og bæredygtige internationale projekter inden for fødevaresektoren kan søge om midler. Ansøgningsrunden har to faser. Deadline for indsendelse af Fase 1-ansøgninger er den 4. april 2018 kl. 13.00. Deadline for indsendelse af endelige ansøgninger er 31. august 2018 kl. 13.00. 

Der gælder særlige regler for danske partnere i projekterne. Det er for eksempel et krav, at projekternes resultater skal være anvendelige i erhvervet, at værdikæden skal gennemtænkes og at der skal indsendes en forretningsplan inden ansøgningsfrist for Fase 1.

Du finder den internationale indkaldelse og vejledning og de særlige danske regler for ansøgning her.

Yderligere information: Floor Ten Hoopen, , tlf. 33 95 80 00