De danske brændeovne er talt op

25-01-2018
Luft

Der findes ca 670.000 brændeovne i Danmark. Det viser den hidtil mest præcise kortlægning af de danske fyringsanlæg. Opgørelsen kan blive et vigtigt værktøj, når forskere og myndigheder skal beregne partikelemissioner og i arbejdet for at forbedre luftkvaliteten.

Der findes ca 670.000 brændeovne i Danmark. Det viser den hidtil mest præcise kortlægning af de danske fyringsanlæg. Opgørelsen kan blive et vigtigt værktøj, når forskere og myndigheder skal beregne partikelemissioner og i arbejdet for at forbedre luftkvaliteten.

Mange danskere har brændeovn for at varme boligen eller sommerhuset op. Med en ny rapport i hånden har forskere og myndigheder et godt billede af, hvor i Danmark der kommer røg op af skorstenen. Med data fra Skorstensfejerlauget er det nu kortlagt, præcist hvor landets brændeovne og andre typer fyringsanlæg befinder sig.

- Brændeovne og andre fyringsanlæg bidrager til partikelforureningen. Med denne opgørelse i hånden får vi langt bedre viden om, hvor mange brændeovne vi har i Danmark, og hvor de er, og det kan vi og andre bruge i det fortsatte arbejde på at forbedre luftkvaliteten, siger Sara Røpke, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Opgørelsen er langt mere præcis end hidtidige af slagsen. Opgørelsen er udarbejdet med hjælp fra landets skorstensfejermestre i Danmark, som har oplyst antal og hvilke fyringsanlæg, der er registreret i deres distrikter. Nogle enkelte steder i landet har det dog ikke været muligt at få tal fra skorstensfejerne, så her er materialet suppleret med data fra BBR-registret, som dog er mindre præcist.

Den detaljerede viden om antal og placering af fyringsanlæg i Danmark vil fremover kunne danne grundlag for en mere præcis beregning af partikeludledningen fra landets fyringsanlæg og kan også bruges ved fremtidige informationskampagner om gode fyringsvaner målrettet brændeovnsejere, eller hvis en kommune vil forbedre luftkvaliteten i udvalgte områder med mange brændeovne.

Odsherred er den kommune i Danmark med flest brændeovne, mens de to store kommuner Aarhus og Aalborg kommer på henholdsvis anden- og tredjepladsen. I den anden ende af listen findes Albertslund med under 1.000 brændeovne.

 

Danmarks Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) har konsolideret og systematiseret Skorstensfejerlaugets data for Miljøstyrelsen og har udgivet et notat, der sammenfatter data. Du kan se notatet her (DCE hjemmeside).

For yderligere oplysninger: 

Brian Kristensen, AC-fuldmægtig,
Miljøstyrelsen, telefon 22 34 99 04 

 

Fakta

- Skorstensfejerdata er fremkommet ved at indsamle samtlige registrerede fyringsanlæg i landets ca. 160 skorstensfejerdistrikter. I enkelte distrikter har der ikke været data for alle postnumre, i disse tilfælde er suppleret med data fra BBR.

- Det samlede antal fyringsanlæg er i alt opgjort til ca. 1.125.000 fordelt på 34 forskellige typer.

Oversigt over de 10 kommuner, som har flest brændeovne

Kommune

Antal brændeovne

Odsherred

24.308

Aarhus

18.855

Aalborg

18.205

København

15.867

Guldborgsund

15.111

Syddjurs

14.527

Helsingør

13.808

Ringkøbing-Skjern

13.783

Vejle

13.503

Bornholm

12.881