Vejledning til vurdering og godkendelse af antifoulingmidler

30-01-2018
Biocider

Miljøstyrelsen har publiceret en vejledning om vurdering og endelig godkendelse af antifoulingmidler (fx bundmaling) i Danmark.

Antifoulingprodukter skal risikovurderes før de må markedsføres. Antifouling bekæmper begroning af alger og muslinger på overflader under vand. Godkendelse af antifoulingprodukter tager udgangspunkt i forskellige vejledningsdokumenter afhængig af anvendelse og miljøforholdene i det EU-land, som vurderer produktet. I denne vejledning kan læseren finde information om, hvordan produkter til det danske marked vurderes og under hvilke forudsætninger en godkendelse kan gives.

Se vejledning om vurdering og godkendelse af antifouling midler.