Danmark skal være foregangsland inden for ren luft-teknologi

19-01-2018
Luft

En ny Luftvision fastslår, at Danmark skal være foregangsland inden for ren luft-teknologi og eksporten på området skal fordobles.

Danmark skal have en førerposition inden for ren luft-løsninger og fordoble eksporten i 2030.
Danmark skal have en førerposition inden for ren luft-løsninger og fordoble eksporten i 2030.

Danmark skal være førende inden for løsninger, der kan nedbringe luftforurening. Det er målet i en ny luftvision, som bliver præsenteret den 19. januar i Industriens Hus i København. Bag visionen står miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og et bredt udsnit af de virksomheder og organisationer, der arbejder med ren luft-løsninger.

De mange parter bag luftvisionen deler et fælles mål om at arbejde for mere eksport og mindre luftforurening. Parterne tæller blandt andet Dansk Miljøteknologi, Danske Maritime, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, Danske Rederier, Dansk Industri samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Visionen sætter som mål, at eksporten af danske ren luft-løsninger skal fordobles inden 2030. Her skal virksomheder, forskere og myndigheder arbejde sammen om at markedsføre danske løsninger inden for skibsfart, byer og produktion. Samtidig skal Danmark være aktivt i det internationale samarbejde om regulering af luftforurening.

I kredsen af aktører bag Luftvisionen, har nogle fokus på udvikling og eksport af ren luft-løsninger. Andre har mere fokus på at skabe lige konkurrencevilkår igennem fælles internationale reguleringer på området. Det er en stor styrke, at så mange parter går sammen om et fælles mål om at fremme dansk eksport.

Danske virksomheder eksporterer i dag ren luft-teknologi for mere end 7 mia. kroner. I dag er der en voksende global erkendelse af, at der skal gøres noget ved luftforureningsproblemet. FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling fra 2015 har et mål om at mindske antallet af dødsfald og sygdom på grund af luftforurening.

Med Luftvisionen forpligter branchen for ren luft-teknologier sig til at arbejde for at gøre Danmark til et udstillingsvindue for de løsninger, som kan bekæmpe luftforurening på verdensplan.