Beregning af støj fra vindmøller på havet

30-01-2018
Støj

Resultatet af en ny undersøgelse giver anbefalinger til, hvordan man mere præcist kan beregne støj fra havvindmøller

Ny undersøgelse giver anbefalinger til, hvordan man mere præcist kan beregne støj fra havvindmøller

Der er flere metoder til at beregne støj fra vindmøller på havet. I Danmark bruges metoden, som er fastlagt i den danske vindmøllebekendtgørelse. Den er baseret på den såkaldte Nord2000-metode, som er en videreudvikling af den metode, man bruger til at beregne vej- og jernbanestøj. I Sverige bruges en lignende metode, som dog adskiller sig ved at medregne støjen fra såkaldte ”multiple refleksioner,” som forøger støjens refleksion hen over havoverfladen, og som afhængig af vind og højden på vindmøllen kan opstå, når støjen bevæger sig over store afstande fra vindmøllen og ind mod land. Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støj har gennemført en undersøgelse, som mere præcist belyser virkningen af multiple refleksioner ved lydudbredelse over vand.

Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at den svenske metode overvurderer effekten af disse ”multiple refleksioner”, når det handler om støjkilder, der er væsentligt højere end 30 meter. På den måde bliver det beregnede støjniveau højere, end det faktisk er i virkeligheden. Metoden i den danske vindmøllebekendtgørelse medregner ikke ”multiple refleksioner”, og metoden vil derfor i nogle situationer kunne undervurdere støjen fra havvindmøller. Resultatet af den nye undersøgelse og dens anbefalinger vil indgå i det pågående arbejde med miljøvurdering og mulige ændringer af vindmøllebekendtgørelsen, som forventes sendt i offentlig høring her i 2018. 

Læs hele rapporten her.