Vejledning på vej om sager med spalteskrabere til kvæg

01-02-2018
Landbrug

Ny viden om ammoniakfordampning fra sengestalde til kvæg betyder, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal ændres. Desuden dokumenteres, at spalteskrabere ikke har den forventede effekt som ammoniakreducerende teknologi.

Spalteskrabere til sengestalde til kvæg samt lavemissionsgulve til kvæg har været midlertidigt optaget på Teknologilisten og afventet endelig dokumentation for miljøeffekt i en årrække. Ligeledes har der været behov for at dokumentere og fastsætte ammoniakemissionerne fra kvægstalde.

Miljøstyrelsen har tidligere udsendt vejledning om håndtering af den ny viden i forhold til ansøgninger om udvidelser eller ændringer af kvægbrug. Vejledningen har fokuseret på sager uden brug af spalteskraber.

Der arbejdes fortsat på at udrede konsekvenser og muligheder i forhold til verserende ansøgninger med brug af spalteskrabere. Miljøstyrelsen forventer at udsende vejledning om disse sager senest i uge 8.

Kontaktperson:

Malene Linderoth