Vand fra tekstilvask skal renses for mikroplast

23-02-2018
Grøn virksomhed Vandmiljø

Vand fra industriens tekstilvaskemaskiner skal i et forsøg renses for mikroplast. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen støtter med midler fra MUDP-ordningen et nyt projekt, der skal udvikle en metode til at opdage og filtrere de mikroskopiske partikler.

Her på Karup Måttevask renses hver dag omkring 50 ton måtter.
Her på Karup Måttevask renses hver dag omkring 50 ton måtter.

Tusindvis af måtter bliver vasket hvert dag i Danmark – og det kan gøres mere miljøvenligt. For spildevandet fra rensningen af måtterne indeholder mikroplast, og det vil et nyt projekt forsøge at sætte en stopper for.

Måttevaskeriet Berendsen Textil Service i Karup vasker hver dag flere ton gulvmåtter, og det nye projekt skal tage udgangspunkt i det vaskeri. Miljø- og Fødevareministeriets støtteordning MUDP-ordning har givet knap en mio. kroner til projektet.

En rapport fra Miljøstyrelsen har tidligere anslået, at tekstilvask står for knap to procent af den mikroplast, som udledes til vandmiljøet. Projektet fokuserer på industriel vask af de måtter og underlag, som ligger i tusindvis af institutioner og kontorer landet over. Noget af det skidt, som vaskes af måtterne, er mikroplast fra støv og skosåler. Samtidig frigives både små stykker gummi fra bagsiden og mikroskopiske tekstilfibre, som er blandt de mindste former for mikroplast.

Projektet skal kortlægge udledningen af mikroplast og undersøge, hvordan man kan fjerne partikler og fibre, som ofte er mindre end 10 mikrometer i størrelse. Projektet skal udvikle en metode til at opdage og opfange 80 % af plastikpartiklerne, før de forlader vaskeriet med spildevandet. Håbet er, at erfaringerne fra projektet kan udbredes til andre former for industriel vask.

I januar udkom EU’s plaststrategi, som opstiller en række mål på området for år 2030. Blandt andet skal 50 % af alt plastaffald genanvendes, og der skal træffes særlige foranstaltninger for at bekæmpe forurening med mikroplast. 

Fakta

- Projektet er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Berendsen Textil Service, AL2-Teknik, Dankalk.

- Mikroplast er mikroskopiske stykker plast, som ofte ikke kan ses med det blotte øje. Tekstilfibre er blandt de mindste former for mikroplast og måler ned til under 10 mikrometer, hvilket svarer til 0,01 millimeter. Projektet skal teste rensning ved hjælp af kemisk-mekanisk filtrering.

- Projektet løber i to år og har fået knap en million kroner fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). MUDP er en ordning under Miljø- og Fødevareministeriet og støtter miljøteknologi-projekter, der kan fremme en grøn omstilling.

- En rapport fra Miljøstyrelsen anslog i 2015, at tekstiler er en væsentlig kilde til udledning af mikroplast med mellem 200 og 1.000 ton om året. Den største kilde i undersøgelsen er dog bildæk, som står for mellem 4.200 og 6.600 ton om året.