Spildevand skal sladre om antibiotikaresistente bakterier

23-02-2018
Vandmiljø Borger

Spredning af antibiotikaresistente bakterier på hospitaler er et voksende problem. Et nyt projekt skal gøre det muligt hurtigere at opdage bakterierne i spildevandet, så hospitalerne kan sætte ind, før flere patienter bliver smittet.

Antibiotikaresistente bakterier er et problem på mange hospitaler
Antibiotikaresistente bakterier er et problem på mange hospitaler

Et hospital skal gerne være et sted, hvor folk bliver raske. Desværre er der mange steder voksende problemer med antibiotikaresistente bakterier, som kan give patienter alvorlige infektioner, mens de er indlagt. Derfor udvikler virksomheden DHI i samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev Hospital og med støtte fra MUDP en metode til at opdage bakterierne i god tid, så hospitalerne kan sætte ind, før andre patienterne bliver smittet. Det skal ske ved systematisk at undersøge hospitalernes spildevand for de farlige bakterier.

- Antibiotikaresistente bakterier er en af de største udfordringer for hospitalerne i forhold til at sikre en effektiv behandling. Det problem vil vi med vores projekt gerne være med til at løse, så hospitalerne kan bekæmpe smitten inden den bliver spredt til andre patienter. Det nye i projektet er, at vi udvikler en overvågningsmetode og et varslingssystem, som kan advare hospitalerne, hvis der er et problem med resistente bakterier, siger Ulf Nielsen, projektleder fra DHI.  

Som det er nu, bliver problemet ofte først opdaget, når patienter bliver alvorligt syge, for antibiotikaresistente bakterier kan nemlig spredes mellem patienterne, uden at sygdommen bryder ud. Hvis et hospital bliver advaret om, at der er for mange antibiotikaresistente bakterier i spildevandet, kan personalet identificere og isolere de smittede patienter inden smitten spreder sig.

Svarene findes i spildevandet

I bund og grund handler det om at finde ud af, hvor mange antibiotikaresistente bakterier hospitalets patienter skyller ud i toilettet. Derfor vil DHI tage prøver fra spildevandet fra hospitaler hver uge og udvikle en metode til at analysere de mange data. Samtidig skal der udvikles en varslingsprocedure, så det bliver klart hvornår og hvordan, hospitalerne skal slå alarm.

Ud over muligheden for at sætte hurtigere ind, kan den løbende overvågning bruges til at sammenligne forekomsten af antibiotikaresistente bakterier på de forskellige hospitaler. Hvis prøverne fra spildevandet viser, at et hospital har et for højt niveau af bakterier, kan man styrke den forebyggende indsatslokalt, f.eks. med hyppigere rengøring.

De farlige bakterier er en global udfordring som skaber problemer på hospitaler overalt i verden. DHI håber derfor på at kunne eksportere varslingssystemet som en serviceydelse globalt.

- I Danmark er vi gode til at begrænse brugen af antibiotika, så problemet herhjemme er heldigvis ikke så voldsomt som mange andre steder. Vores varslingssystem kan hjælpe til at begrænse problemerne hos de danske hospitaler, som er udfordret på dette område, og systemet kan blive en stor hjælp i for eksempel Asien og Sydeuropa, hvor der flere steder er store udfordringer med resistente bakterier, siger Ulf Nielsen.