Skærpet forbud mod svovl i skibsbrændstof er på vej

09-02-2018
Luft

Det skal være forbudt for skibe at have ulovligt brændstof om bord fra 2020. Det vil føre til renere luft og bedre konkurrencevilkår blandt rederierne. Det er det klare signal fra den internationale søfartsorganisation IMO, der i denne uge har drøftet, hvordan man globalt indfører de skrappere svovlkrav.

Fra 2020 må skibe ikke sejle på brændstof, der indeholder mere end 0,5 % svovl, medmindre skibet har renseteknologi installeret til at rense røgen. Men det skal også være forbudt overhovedet at have ulovligt brændstof om bord. Sådan lyder meldingen fra IMO, hvor underkomitéen om forureningsbekæmpelse i denne uge har været samlet i London. Det vil sige, at det ikke blot er forbudt at anvende brændstoffet, men at et rederi også kan blive straffet, hvis brændstof med mere end 0,5 % svovl findes om bord på et skib. Det vil gøre håndhævelsen lettere for myndighederne, som dermed ikke skal bevise, at et skib rent faktisk har anvendt ulovligt brændstof på åbent hav. De skærpede krav til skibes brændstof skal skåne både miljøet og folkesundheden, og målet er samtidig at sikre ens konkurrencevilkår i skibsfarten.

Danmark støttede forslaget, der fik bred opbakning fra både IMO’s medlemslande, rederier og grønne NGO’er.

I 2015 blev kravene til svovlindholdet i skibes brændstof skærpet i Nord- og Østersøen, hvor der gælder en særlig skrap grænseværdi på 0,1 % svovl. Siden da har Miljøstyrelsen, som sammen med Søfartsstyrelsen står for håndhævelsen, politianmeldt 21 rederier for overtrædelse af reglerne. Meget tyder på, at de skrappere krav har virket. De seneste år er mængden af svovl i luften over Danmark mere end halveret.

- Alt tyder på, at det har en effekt at skærpe kravene til rederiernes brug af brændstof, og det er positivt for både miljøet og mennerskers sundhed. Forbuddet mod at have ulovligt brændstof om bord vil gøre det enklere at håndhæve o,5 %-grænsen, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Sara Røpke.

Forslaget sendes nu til endelig vedtagelse på det næste møde i IMO’s miljøkomité, der finder sted i april. Herefter skal forslaget indarbejdes i IMO’s såkaldte MARPOL-konvention, og det forventes, at de skærpede krav kan træde i kraft den 1. marts 2020.

Fakta:

- Fra 1. januar 2020 skærpes reglerne internationalt, så skibes brændstof højst må indeholde 0,50 procent svovl mod 3,5 procent i dag, med mindre skibet anvender renseteknologi. IMO’s miljøkomité MEPC igangsatte efter pres fra bl.a. Danmark i juli 2017 arbejdet med effektiv håndhævelse af den skærpede grænseværdi.

- Siden 1. januar 2015 har skibe, som sejler i Nordsøen og Østersøen, skullet bruge brændstof, som max. indeholder 0,10 procent svovl, medmindre skibet anvender renseteknologi. Det var et reduktionskrav på 90 procent i forhold til de tidligere regler. 0,1 procent-kravet gælder fortsat i Nordsøen og Østersøen efter 2020.

- Syv rederier er siden 2015 blevet præsenteret for bøder for overtrædelser af de nuværende svovlkrav. Tre af rederierne har betalt deres bøde på mellem 30.000 og 375.000 kroner.

- Miljøstyrelsen er i gang med at forberede et lovforslag, der skal gøre det muligt at offentliggøre navnene på rederier, der overtræder reglerne i dansk farvand. Det skal sammen med risikoen for et bødeforlæg afskrække rederier fra at forsøge at snyde med indholdet af svovl i brændstoffet.