Så er udbud af opgaver for Grundvandskortlægningen 2018 og 2019 sendt ud

23-02-2018

Miljøstyrelsen udbyder 4 delkontrakter på udførelse af opgaver i forbindelse med grundvandskortlægning i 2018 og 2019. Interesserede opfordres til at byde på delkontrakterne. Fristen for tilbud er fredag d. 6. april 2018 kl. 12:00.

Link til udbudsmaterialet findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.