Rapporter om naturens tilstand i 2016

08-02-2018
NOVANA

Hvert år opsummeres resultaterne fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA) i en række delrapporter for de enkelte dele af overvågningsprogrammet samt en samlet rapport.

Normalt offentliggøres alle NOVANA-rapporter i en samlet pakke, men i 2016 offentliggøres delrapporterne efterhånden, som de bliver færdiggjort, da den samlede NOVANA-rapportering er forsinket på grund af laboratoriefejl.

Delrapporterne: Søer 2016, Vandløb 2016, Arter 2016 og Fugle 2016 foreligger nu.

NOVANA rapporterne kan findes på DCE’s hjemmeside her

Delrapporten er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og sammenfatter de væsentligste resultater fra den del af NOVANA, som vedrører udviklingen og tilstanden i søer og vandløb samt for arter og fugle.