Overtrædelser for ulovlige pesticider falder

08-02-2018
Pesticider

Antallet af forhandlere, som overtræder reglerne ved salg af pesticider, er mere end halveret fra 2017 til 2016.

Der er stor fremgang at spore, når det gælder overholdelse af reglerne ved salg af pesticider. Det viser Miljøstyrelsens kontrol af pesticidforhandlere i 2017.  Andelen af forhandlere, som overtræder en eller flere regler er faldet fra 45 procent i 2016 til 19 procent i 2017. Samtidig er andelen af forhandlere, som sælger ulovlige danske pesticider til erhvervsmæssigt brug, faldet fra 30 procent i 2016 til 10 procent i 2017.  

I 2016 blev der ført 93 forhandlertilsyn med i alt 42 overtrædelser af pesticidreglerne. I 2017 er der ført tilsyn hos 175 forhandlere med i alt 34 overtrædelser af pesticidreglerne.

I pesticidstrategien 2017-2021 aftalte regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF at skærpe kontrollen med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider. Derudover fastsatte aftaleparterne et mål om, at 95 procent af forhandlerne skal overholde regler i 2019.

Typiske overtrædelser hos forhandlerne er manglende advarselstrekant på døren til giftrum, salg af giftige pesticider uden tilladelse og salg eller besiddelse af pesticider, der ikke længere er godkendt i Danmark.

Se Miljøstyrelsens forhandlerkontrol her.