Orienteringsmøde om ændringer for kvægbrug

07-02-2018
Landbrug

Vejledningsmøde den 22. februar om ny viden om emissioner fra kvægstalde og betydning for behandling af sager om kvægudvidelser.

Miljøstyrelsen holder oplæg på SEGES møde om emnet. Mødet er for konsulenter og kommunale sagsbehandlere.

Hent invitationen til mødet.