Nye listepunktsnotater på Miljøstyrelsens hjemmeside

14-02-2018
Industri

Miljøstyrelsens hjemmeside er blevet opdateret med flere listepunktsnotater. Nu kan du finde notater om listepunkterne A 203, A 204, B 202, C 202, D 207, J 204, K 209, K 211, K 212, K 214 og K 218.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med en kommunal arbejdsgruppe udarbejdet en række fortolkningsbidrag til de listepunkter på godkendelsesbekendtgørelsen, som typisk giver anledning til spørgsmål og tvivl. Gruppen er nu klar med en række nye listepunktsnotater, som skal skabe større klarhed over hvilke aktiviteter, der er omfattet af hvilke listepunkter, ved ansøgning og behandling af ansøgning om miljøgodkendelse.

Du kan se listepunktsnotaterne her Hjælp til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkter

Mindre ændringer i tre listepunktsnotater

Der er samtidig tilføjet supplerende vejledning i tre listepunkter. I notatet om K 206 om nyttiggørelse er der tilføjet et særligt afsnit om støjvolde, hvor det præciseres hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at en støjvold kan godkendes som nyttiggørelse. I notaterne om D 201 og D 202 om fremstilling ved fysiske processer er det tilføjet, at det må bero på en konkret vurdering, hvorvidt nikotintyggegummi skal betragtes som et lægemiddel, og at Miljøstyrelsen støtter sig til Lægemiddelstyrelsens udtalelse.

Du kan stadig sende ønsker om nye listepunktsnotater

Miljøstyrelsen ønsker at fokusere på de listepunkter, som giver anledning til spørgsmål og tvivl. Vi vil derfor gerne høre, hvilke listepunkter du synes der bør vejledes nærmere om. Skriv derfor til os med dine ønsker, medsend gerne en beskrivelse af, hvad det er du finder er svært ved det pågældende listepunkt.

Ønsker kan sendes til MST Erhverv på .