Ny viden om regnbetingede overløb

19-02-2018
Vand i hverdagen

Det er vigtigt, at indsatsen mod regnbetingede overløb i Danmark sker på et solidt grundlag. Nu er det muligt for bl.a. kommuner og forsyninger at hente den nyeste viden om regnbetingede overløb i to nye rapporter fra Miljøstyrelsen.

Forurening med spildevand i vandløb og badevand skal begrænses mest muligt. Derfor skal der være styr på de regnbetingede overløb i Danmark.

Da Fødevare og landbrugspakken blev indgået i december 2015, blev det aftalt at følge udviklingen i de regnbetingede overløb, som belaster vandløbene. Formålet var at vurdere, om der fremadrettet skal laves indsatser for at reducere overløb.

Miljøstyrelsen har indgået et partnerskab med KL, DANVA, DI og Dansk Miljøteknologi om de regnbetingede overløb. Både kommuner, forsyninger, rådgivere og teknologiproducenter har deltaget aktivt. Herefter er der lavet en kogebog med best practice til kortlægning og reduktion af overløb.
Her kan kommuner og forsyninger få hjælp til deres opgave med at kortlægge hvor meget, der bliver udledt, hvordan man registrerer det, samt hvilke muligheder der er for at reducere overløb.

Derudover er der lavet en rapport fra DTU, der gennemgår den eksisterende viden om indhold i overløb og foretageren erfaringsopsamling på praksis fra fastsættelse af udlederkrav i andre lande. DTU anbefaler på den baggrund, at Danmark fortsætter med den nuværende regulering, og der fortsat tages udgangspunkt i et eventuelt behov for at forbedre den økologiske tilstand i et konkret vandområde, når kommunerne gør en indsats over for overløb.

De to rapporter ligger under MST,Spildevand men kan også læses her: 


Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer

Operationelle udlederkrav for regnbetingede overløb fra fællessystemer til vandløb