Miljøtilsyn varierer meget fra land til land

20-02-2018
Industri

Miljøstyrelsen har i 2017 gennemført et nabotjek af den danske tilsynsmodel. Undersøgelsen viser, at fremgangsmåden for miljøtilsyn er meget forskellig i de lande, der er sammenlignet.

Den danske model for miljøtilsyn er blevet sammenlignet med modellen i Sverige, Irland og Nederlandene. Nabotjekket blev foretaget ved hjælp af desk research samt spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews med myndigheder i de udvalgte lande.

Nabotjekket viser, at der er meget forskellig praksis i forhold til indretning af miljøtilsyn i de sammenlignende lande. Blandt andet viser undersøgelsen, at Danmark på den ene side har en mere central regulering og større central styring af myndighedernes tilsynsfrekvens, mens vi på den anden side har mindre vidtgående sanktionsmuligheder end i de andre lande. Desuden er graden af f.eks. brugerbetaling også  mindre i Danmark end i både Sverige og Irland, og Danmark anvender  i højere grad varsling, end det er tilfældet i Irland og Nederlandene.

Du kan læse den samlede rapport ”Nabotjek af den danske tilsynsmodel” her.

Yderligere oplysninger:
Funktionsleder i Miljøstyrelsen, Lone Kielberg, tlf. 4061 3881, e-mail: