Miljø og landmand vinder, når pesticider sprøjtes helt præcist på marken

09-02-2018
Pesticider Landbrug

Nyt fagligt partnerskab om sprøjte- præcisionsteknologi skal reducere landbrugets pesticidomkostninger og samtidig sænke pesticidforbruget og belastningen af miljø og sundhed

Når satellitbilleder eller kameraer på drone bliver koblet til landmandens pesticidsprøjte, kan han nøjes med at sprøjte lige præcist der, hvor ukrudtet eller svampeangrebet på marken er. Dermed er der brug for færre pesticider.

For at understøtte den udvikling stifter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu et bredt fagligt partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.

I takt med, at ny teknologi forfines og bliver billigere, vil landmanden kunne spare penge ved at bruge teknologien, da han ikke skal bruge så stor en mængde pesticider.

Partnerskabet, som skal køre de næste fire år, er et led i Pesticidstrategi 2017-2021, som et bredt flertal i Folketinget står bag. 

Styrker samarbejde

Partnerskabet skal medvirke til, at innovativ ideudvikling og samarbejde blandt virksomheder, forskere og andre interessenter fremmer udviklingen og væksten i teknologibranchen.

De kommende dage sendes invitationer ud til forskningsinstitutioner, teknologileverandører, interesseorganisationer og landbruget.

Partnerskabet stiftes på et kick-off møde den 4. april kl. 9.30-16 på forskningscenter Foulum ved Viborg. Alle organisationer, virksomheder og andre interessenter, der ønsker at bidrage, er meget velkomne til at deltage i partnerskabet.

Læs mere på www.mst.dk/pps.