Lundbeck i Lumsås bliver en risikovirksomhed

28-02-2018
Pressemeddelelse Industri

På baggrund af ny viden om oplagrede brandfarlige væsker skal medicinalvirksomheden Lundbeck i Odsherred fremover kategoriseres som risikovirksomhed

Miljøstyrelsen, som er miljømyndighed for Lundbeck A/S i Lumsås i Odsherred, vurderer, at virksomheden fremover skal kategoriseres som en risikovirksomhed. Det er styrelsen nået frem til i et koordineret samarbejde med virksomheden selv og de øvrige risikomyndigheder, det lokale brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet.

- Lundbeck er den samme virksomhed i morgen, som den er i dag. Det er vigtigt at understrege, at det lokale brandvæsen føler sig fuldt i stand til at håndtere en eventuel brand på virksomheden, og at der derfor ikke bør være grund til bekymring over, at eventuelle uheld med virksomhedens farlige stoffer kan udgøre en fare for omgivelserne, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Yvonne Korup.

Der er omkring 150 risikovirksomheder i Danmark.

Myndigheder øger kontrol

Den nye status som risikovirksomhed skyldes primært nye oplysninger fra Lundbeck om oplagring af brandfarlige væsker. Fremover vil virksomheden få øget tilsyn og kontrol, da der udover de almindelige miljøtilsyn også vil blive et årligt risikotilsyn, hvor alle risikomyndigheder deltager.

Lundbeck gjorde i sommeren 2017 Miljøstyrelsen og øvrige myndigheder opmærksom på at virksomheden kunne have udviklet sig til at være risikovirksomhed. Lundbeck fremlagde dog på mødet forskellige opgørelsesmetoder, som talte for og i mod, og virksomheden var ikke selv overbevist om at være omfattet af risikoreglerne.

Det har derfor været en omfattende og kompliceret proces at nå frem til en endelig afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal ændre status. Risikomyndighederne har vurderet sagen efter deres respektive lovgivning, og sagen har været i høring hos virksomheden. Derfor har processen taget noget tid. På grund af en tidlig vurdering fra brandvæsenet angående håndtering af brand har der dog ikke været grund til akut indgriben fra risikomyndighedernes side.

Ny vurdering af virksomhedens egne sikkerhedsforanstaltninger

Nu hvor Lundbeck A/S i Lumsås bliver en risikovirksomhed, skal den anmelde sig som en sådan og have en godkendelse. I den forbindelse vil det blive overvejet om de risikobegrænsende foranstaltninger, der allerede er til stede på virksomheden, er tilstrækkelige. De blev etableret, da virksomheden sidst var omfattet af risikoreglerne tilbage i 2009.

 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Yvonne Korup, tlf. 2536 2085, e-mail:

 

Fakta: hvad er en risikovirksomhed?

• En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer over en vis mængde af de bestemte farlige stoffer, som er angivet i risikobekendtgørelsens bilag 1.

• Risikomyndighederne varetager administrationen af reglerne i risikobekendtgørelsen.

• Myndighederne for risikovirksomheder er miljømyndigheden, Arbejdstilsynet, det lokale Brandvæsen/redningsberedskab, og afhængigt af de farlige stoffer evt. også andre myndigheder.

• Læs mere her: risikohaandbogen.mst.dk