Landfill Mining - Udvikling og demonstration af koncept

12-02-2018
Affald

Presset på de tilgængelige naturlige ressourcer, samt et større fokus på cirkulær økonomi, har øget interesse for at kunne opspore og udnytte materialer gemt i gamle lossepladser og affaldsdepoter. Opgravning og genanvendelse af materialer fra deponier betegnes ’Landfill Mining’, og har været inde i en teknologisk udvikling de senere år.

I et netop publiceret projekt præsenteres de administrative og praktiske udfordringer ved gennemførelse af Landfill Mining i Danmark. Rapporten præsenterer også nuværende viden på området i et litteraturstudie med viden fra internationale projekter.

Se rapporten Landfill Mining.