Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug, 2. halvår 2017

08-02-2018
Landbrug

Nu er det igen tid til at kommunerne skal kvalitetssikre data, inden Miljøstyrelsen trækker statistikken igennem husdyrgodkendelse.dk. Miljøstyrelsen skal anmode kommunerne om at indsende evt. rettelser hurtigst muligt og senest tirsdag d. 6. marts 2018.

Da der nu findes to versioner af husdyrgodkendelse.dk skal kvalitetssikringen følge to procedurer.

For ansøgninger, der ligger i det gamle husdyrgodkendelse.dk, følges proceduren fra de tidligere år, dvs. evt. rettelser sendes til , og Miljøstyrelsen vi så foretage rettelserne i den gamle version af husdyrgodkendelse.dk.

For ansøgninger der ligger i det nye husdyrgodkendelse.dk skal kommunerne selv foretage rettelserne direkte i skemaets sagshistorik. Man finder sagshistorikken i bunden af det enkelte skemas ”Funktioner-fane”.

 

undefined

Figur 1. Man finder et skemas sagshistorik under fanen "Funktioner".

 

I listen der viser skemaets sagshistorik er der mulighed for at redigere de forskellige datoer.

undefined

Figur 2, I sagshistorikken er der mulighed for at redigere datoer. Datoer skal være arrangeret med nyeste dato øverst.

Der kan læses mere om målsætningerne for sager indsendt efter 1. januar 2016, jf. servicemålsaftalen, i dette dokument ”Sagsstatistik 2017_2. kvalitetssikring” og tilhørende bilag for brugervejledning.

Da det også er obligatorisk at opgøre sagsbehandlingstiden for tilladelserne (§10 sager) kan disse enten indtastes igennem husdyrgodkendelse.dk eller i dette skema: ”Statistik § 10sager_2017”.

Spørgsmål vedrørende kvalitetssikring af statistikken kan sendes til .