Kom med idéer til genopretningen af Søborg Sø

27-02-2018
Vandmiljø Natur

Nu begynder miljøvurderingen af den historiske genskabelse af en af Nordsjællands største søer.

Miljøstyrelsen inviterer nu borgere, myndigheder, organisationer og andre interesserede til at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i den kommende miljøvurdering af naturgenopretningen af Søborg Sø syd for Gilleleje i Nordsjælland.

Forslagene skal sendes til Miljøstyrelsen senest 30. marts 2018.

Forslagene kan blandt andet handle om, hvordan man med bedst beskytter områdets natur, hvordan stier og fugletårne kan indgå i projektet eller det kan være forslag til særlige hensyn til kulturminder eller andre lokale forhold, som bør belyses nærmere.

Læs mere om miljøvurderingen af Søborg Sø 

Ny sø skal godkendes

Idéerne vil indgå i Naturstyrelsens videre arbejde med at udforme projektet og i Miljøstyrelsens arbejde med at finde ud af, hvad miljøvurderingen skal indeholde.

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten vurderer Miljøstyrelsen, om der kan gives tilladelse til projektet, der gennemføres på frivillig basis med lodsejerne. Der bliver herefter en ny offentlig høring, hvor man kan kommentere på de konkrete vurderinger.

Naturstyrelsen er bygherre for projektet og forventer, at den genoprettede sø vil blive cirka 330 hektar og med tiden vil kunne udvikle sig til et værdifuldt natur- og fugleområde.

Naturstyrelsen afholder borgermøde om genopretningen af Søborg Sø tirsdag den 6. marts. 

Læs mere om Søborg Sø på Naturstyrelsens hjemmeside