Hvor mange træprodukter skal omfattes af EU´s tømmerforordning?

01-02-2018

Frem til den 24. april kan du give din mening til kende om indsatsen mod ulovligt fældet træ.

Hvor mange træprodukter skal være omfattet af EU's tømmerforordning?

For at få svar på det spørgsmål gennemfører EU-kommissionen en offentlig høring. Alle inviteres til at give deres holdning til kende inden 24. april.

Giv din mening til kende på EU-Kommissionens høringsportal

I dag omfatter tømmerforordningen store varegrupper som stammer, planker, træplader, gulve, møbler og papir uden tryk. Men skal fx trykte bøger, køkkenredskaber og grillkul fremover også omfattes?

Spørgsmålet er blandt andet, hvad der er vigtigst: Hensynet til skovene, der trues af ulovlig skovhugst eller hensynet til virksomhederne, som risikerer at blive udsat for unødvendigt bureaukrati?

Valg mellem tre muligheder

Kommissionen arbejder som udgangspunkt med tre politisk mulige senarier: 1) at der ikke ændres noget, 2) at der tilføjes et begrænset antal træprodukter og 3) at alle træprodukter omfattes med få undtagelser som kunst og smykker.

Man kan skifte sprog på høringsportalen, hvis man vil svare på dansk.

På høringsportalen kan man også begrunde ens holdning og vurdere de forventede konsekvenser.

Læs mere om kampen mod ulovligt træ