Seneste rapport under GrundRisk projektet

16-02-2018
Jord

Rapporten omhandler udviklingen af en metode til risikoscreening af de jordforureninger, der kan true vores grundvand.

GrundRisk Screening er en indledende og automatiseret screening, der baseret på blandt andet worst case koncentrationer, dæklagstykkelser og beregnede grundvandskoncentrationer vurderer om en jordforurening udgør en potentiel risiko for grundvandet.

Se rapporten GrundRisk. Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger.