EU-Kommissionen kræver tilbagebetaling af drikkevandsrabat

07-02-2018
Vand i hverdagen

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at en håndfuld virksomheder kan komme til at skulle tilbagebetale en for længst nedlagt rabat på drikkevandsafgiften.

EU-Kommissionen har afgjort, at det var i strid med EU’s statsstøtteregler, da Danmark i 2009-2011 gav omkring 7.500 danske virksomheder rabat på drikkevandsafgiften. Det er dog samtidig vurderingen, at kun en håndfuld ud af de omkring 7.500 virksomheder vil blive berørt af afgørelsen fra EU-Kommissionen. Miljøstyrelsen sender den 7. februar et lovforslag i høring, der fastsætter regler for betaling af den ulovlige statsstøtte, som den nu afskaffede rabat gav virksomhederne.

Sagen handler om, at Danmark fra 2009 til 2011 har finansieret kortlægning af grundvandet med en drikkevandsafgift. Omkring 7.500 virksomheder fik dengang rabat på drikkevandsafgiften i form af et såkaldt afgiftsloft. Rabatten gjaldt virksomheder med egne vandindvindinger og tilladelse til at indvinde mere end 25.000 m3 vand.

Kommissionens afgørelse omfatter landbrug og fødevareforarbejdende virksomheder. EU-statsstøttereglerne tillader, at virksomheder modtager mindre støttebeløb (de minimis-støtte), og derfor kan Danmark undlade at kræve betaling for rabatter, der ikke har oversteget disse beløb, hvis virksomhederne ikke har modtaget anden støtte i perioden. På den baggrund vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, at det kun er en håndfuld virksomheder, der vil blive berørt af den nye afgørelse fra Kommissionen. Den samlede betaling fra alle virksomhederne forventes at udgøre i alt ca. 1,6 mio. kr.

Gammel ordning
Kommissionen fastslår i afgørelsen, at afgiftsloftet var ulovlig statsstøtte og uforeneligt med det indre marked. Drikkevandsafgiften blev 1. januar 2012 erstattet af anden ordning. Afgørelsen fra Kommission omhandler derfor alene perioden 2009-2011. Når de nærmere regler er fastsat, vil Miljø- og Fødevareministeriet rette kontakt til de berørte virksomheder med henblik på at afklare de nærmere beløb.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Rasmus Moes, Miljøstyrelsen, tlf.: 41 96 94 27, e-mail: