Drilske vandløb skal studeres nærmere

19-02-2018
Natur NOVANA Vandmiljø

Avanceret måleudstyr med lydbølger forbedrer overvågningen af vandmiljøet.

Måleinstrumentet er en lille grå æske fyldt med elektronik. Foto: Miljøstyrelsen.

Hvor meget vand strømmer i åen? Det spørgsmål er vigtigt, når man skal finde ud af, hvor meget kvælstof og fosfor, der løber ud i fjorde og kystvande, hvor det kan give iltsvind.

Nogle vandløb har tidligere givet Miljøstyrelsen svære udfordringer. Det er vandløb, hvor vandet stuver sammen fx på grund af mange vandplanter, eller fordi det er tæt på vandløbets udmunding i en fjord.

Men nu har Miljøstyrelsen udstyret 15 af disse drilske vandløb med en ny type avanceret måleudstyr, så spørgsmålet om vandmængden kan blive ordentligt besvaret.

- De nye målestationer giver os et meget mere præcist billede af vandets bevægelse og gennemstrømning, så vi med større nøjagtighed kan beregne, hvor mange næringsstoffer der løber ud i fjordene. Dermed forbedrer det nye måleudstyr vores grundlag for at sætte ind til gavn for vandmiljøet, siger kontorchef Peter Kaarup, Miljøstyrelsen.

Der er tale om såkaldt doppler-måleudstyr, som nu placeres i vandløbene. Dopplerne måler vanddybder og vandhastigheder ved hjælp af lydbølger. Miljøstyrelsen forventer også, at det nye måleudstyr er billigere i drift.

Foreløbig er der opsat 15 dopplere, men i løbet af foråret bliver der sat yderligere 10 op i vandløbene.

Læs mere om overvågningen af natur og vand

undefinedDe grønne prikker viser, hvor de nye dopplermålere er placeret.