Danmark skal have et nyt nationalt skovprogram

09-02-2018
Natur Skovbrug

Hvor skal vi hen med de danske skove? Miljøstyrelsen sender udkast til nyt skovprogram i høring. Det skal sætte retningen for den danske skovpolitik og en bæredygtig udvikling af skovene.

Det gamle skovprogram er fra 2002 og trænger til en opdatering. Der er sket en betydelig udvikling på området de sidste 16 år især indenfor biodiversitet, klima og energi.

Skovprogrammet skal tegne en ny politisk strategi for skovene og udgøre rammen for, hvad vi vil med skovene i Danmark.

Centrale elementer i skovprogrammet er:

  • Målsætning om at øge skovarealet: Det langsigtede mål er, at skovlandskaber dækker 20-25 pct. af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede.
  • Målsætning om biodiversitet: Det er skovprogrammets mål, at 10 pct. af det samlede skovareal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål.
  • Skovprogrammet har 13 strategiske pejlemærker fordelt på 6 overordnede temaer, som skal sætte kursen for en bæredygtig skovforvaltning.

Udkastet til Danmarks nye nationale skovprogram er udviklet under inddragelse af en bred vifte af  interessenter.  Skovprogrammet tager udgangspunkt i de seks overordnede kriterier for bæredygtig skovdrift og er en videreudvikling af det nationale skovprogram fra 2002.

Nationale skovprogrammer er et redskab til at fremme bæredygtig skovdrift. Det blev lanceret i FN’s ”globale skovprincipper” fra 1992, grundfæstet i FN’s globale skovaftale fra 2007 og indgår også som et centralt element i FN's strategiske plan for perioden 2017 - 2030. I dag arbejder op mod 130 lande med nationale skovprogrammer.

Fristen for Miljøstyrelsens høring er 6. april 2018.

Se mere om høringen her