Opdaterede VERA testprotokoller og ændret krav om særlige sommermålinger

21-12-2018
Landbrug

Fire testprotokoller for test og dokumentation af miljøteknologier forud for optag på Teknologilisten er nu tilgængelige i opdaterede versioner. For staldteknologi ændres kravet om særlige sommermålinger af lugt.

Teknologiproducenter og testorganisationerne indenfor områderne staldteknologi, overdækning, separation og luftrensning skal planlægge kommende tests i overensstemmelse med de nye versioner. Revisionen af de eksisterende testprotokoller blev afsluttet af samarbejdspartnerne i sommer. I løbet af efteråret er de fire protokoller blevet endeligt godkendt og lagt ud på VERA’s hjemmeside, hvor de erstatter tidligere udgaver. Testprotokollerne fastsætter krav til test og dokumentation af miljøteknologi, der kan udføres for at blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Miljøstyrelsen ændrer på kravet om antallet af lugtmålinger ved test af staldteknologi. De særlige sommermålinger genindføres for tests udført med multi-farm metoden. Jf. VERA-protokollen for test af staldteknologier, stiller de generelle retningslinjer krav om seks årlige målinger. Et tidligere supplerende særligt dansk krav om seks sommermålinger, bortfaldt i 2017, men genindføres nu for den ene af to testmetoder. Ved brug af case-control metoden er man således fortsat fritaget fra at udføre særlige sommermålinger.

Holland er sekretariat for VERA

Holland har fra oktober måned i år overtaget varetagelsen af det internationale VERA sekretariat. Det er overtaget fra Tyskland, som har siddet med sekretariatet de sidste fire år. Varetagelsen af sekretariatet går på runde mellem de involverede lande. Opgaver og ansvar hos de danske testorganisationer og ETA-Danmark er uafhængige af placeringen af VERA sekretariatet.

Baggrund

Miljøstyrelsens Udvalg for miljøeffektiv landbrugsteknolog (MELT) lavede i forbindelse med revisionen af testprotokollerne en analyse af dokumentationen for lugtreducerende staldteknologier. På baggrund af MELT eksperternes vurdering, har Miljøstyrelsen i sommer besluttet at genindføre kravet om særlige sommermålinger for tests udført med multi-farm metoden. På samme baggrund er det besluttet at fastholde bortfald af kravet for tests udført med case-control metoden.

Multi-farm metoden vedrører forsøg, hvor det ikke har været muligt at udføre kontrol målinger i stalde med identiske forhold. Med den metode testes teknologien på fire individuelle stalde fremfor to, og kontrolreferencen kan fastsættes ved brug af normtal for lugtemission. Fordi lugtemissionsfaktoren er fastsat på baggrund af sommermålinger er det fortsat nødvendigt, ved brug af multi-farm metoden, at udføre særlige sommermålinger, på dage med lufttemperaturer på over 16 °C.