Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund december 2018

21-12-2018

I dette nyhedsbrev kan du læse om den nye organisering mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, nye ansøgningsfrister for ansøgning om tilskud samt information vedrørende vandløbsrestaurering

Åbn informationsbrevet her på dette link