Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund december 2018 - Online VOP

21-12-2018

I dette informationsbrev kan du læse om Online VOP, der er en ny platform til at dele hovedvandoplandsplanerne imellem interessenterne.

Åbn informationsbrevet på dette link