GUDP informationsmøder januar 2019

04-12-2018
GUDP

Har du en god idé til et spændende og nytænkende projekt, der gavner miljøet og styrker væksten? Og mener du, at din idé passer til GUDP? Så mød op på et af vores informationsmøder.

Grønt Udviklings- og Demostrationsprogram (GUDP) inviterer til informationsmøder.

På GUDP informationsmøder kan du blive klogere på:

  • Hvad der er ændret i forbindelse med GUDP's nye strategi.
  • Hvordan du laver en god ansøgning.
  • Hvilke erfaringer andre projekter har haft med GUDP.

Det endelige prorgram for informationsmøderne er klar i løbet af december, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. I januar 2019 afholdes to møder:

  • 22. januar i København
  • 23. januar i Vejle

Ansøgningsmateriale til ansøgningsrunde i 2019 offentliggøres i løbet af december, og samtidig hermed åbnes for tilmelding til informationsmøderne. GUDP udsender nyhed, når materialet er klart.

Læs mere:

GUDP strategi 2019-2022 viser retningen for GUDP i den næste 4-årige periode.

GUDP handlingsplan 2019 sætter rammerne for ansøgninger til GUDP i 2019, og her finder du blandt andet information om ansøgningsfrister. 

Kontakt: Karen Munch Mortensen,