Gode iltforhold i danske farvande

05-12-2018
NOVANA Natur Vandmiljø

Årets sidste iltsvindsrapport er godt nyt for fisk og bunddyr.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

De sidste rester af iltsvind er forvundet fra de danske farvande bortset fra de mere eller mindre permanente iltsvindsområder i Mariager Fjord og øst for Bornholm.

Det viser årets sidste iltsvindsrapport fra DCE, Aarhus Universitet, der er baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 25. oktober til 21. november.

Der forventes derfor ikke yderligere udbredt iltsvind i år.

Læs iltsvindsrapporten her (PDF)

Fakta om iltsvind
Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer, men iltsvindets udvikling reguleres væsentligst af de aktuelle vejrmæssige forhold.