Nyhedsbrev januar 2019 om BREF-arbejdet

31-12-2018
Industri BREF

Nyheder om Miljøstyrelsens arbejde med den styrkede BREF-indsats fra januar 2019.

Foto af fabriksskorsten

Dette nyhedsbrev indeholder:

  • En invitation til deltagelse i BREF-partnerskab for slagterier og animalske biprodukter

  • Nyt fra Artikel 13 Forum om BREF for fødevarer, drikkevarer, mælk og foder

  • Nyt fra Technical Working Group (TWG) om BREF for STS og WPC

  • Nyt om færdigt udkast til BREF for affaldsforbrændingsanlæg

  • BREF for affaldsbehandling er vedtaget

  • Afslutning på dataindsamling for BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC)

  • Kort om BREF-dagen 2018.

Nyhedsbrevet er offentligt på vores hjemmeside.