88 millioner kroner til grøn teknologi

21-12-2018

43 projekter med fokus på miljøteknologiske løsninger har netop fået støtte fra Miljøstyrelsens udviklingsprogram MUDP.

Genbrug af plastaffald, renere drikkevand og miljøvenlig træpleje er temaerne i nogle af de grønne projekter, som Miljøstyrelsen netop har støttet med penge fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP.

Der er uddelt cirka 88 millioner kroner fordelt på 43 projekter. Projekterne dækker bredt inden for vand, klimatilpasning, luft, kemi, affald og bæredygtigt byggeri.

- Igen i år har vi fået rigtig mange gode ansøgninger, og jeg er overbevist om, at der er mange store potentialer i de projekter, vi har valgt at støtte, siger formand for MUDP’s bestyrelse, Malou Aamund.

Bestyrelsen modtog i alt 84 ansøgninger, og omkring halvdelen af ansøgningerne blev imødekommet. Cirka halvdelen af de uddelte midler blev givet til små- eller mellemstore virksomheder.

Næste års midler er sikret

I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2019 blev der afsat penge til MUDP i 2019. Og det glæder Malou Aamund, at næste års finansiering af udviklingsprogrammet er sikret.

- Det tegner rigtig godt for MUDP-programmet. Der er fortsat mange store perspektiver, der kan realiseres inden for udviklingen af miljøteknologiske løsninger. I bestyrelsen glæder vi os allerede til at modtage ansøgningerne til næste år, fortæller Malou Aamund.

I 2019 vil der være 90 millioner kroner til uddeling, hvoraf en stor del kommer fra den såkaldte forskningsreserve.

Mange projekter med fokus på genbrug af affald

I den seneste ansøgningsrunde ligger omkring halvdelen af ansøgningerne inden for Cirkulær Økonomi og Affald.

Et af de affalds-projekter, som har fået støtte, kommer fra virksomheden Renew Energy i Taastrup.

Folkene bag projektet vil udvikle og teste en såkaldt plasmareaktor, der kan tilbageføre affaldsplast til råmaterialer, så plastaffaldet i højere grad end i dag kan genanvendes og bruges i nye plast-produkter. Som det er i dag kan de almindelige teknikker ikke opdele plastikken tilstrækkeligt.

 Sensorer skal sikre rent drikkevand

Teknikker til overvågning og kontrol af drikkevand er også blevet støttet med MUDP-midler. Blandt andre har Insatech fra Præstø sammen med Aquasense i Vejle fået tilskud til at udviklet sensorer, der kan overvåge om drikkevandet er forurenet, inden det sendes ud til forbrugerne. Løsningen testes hos Hofor.

Som det er i dag kontrolleres drikkevandet manuelt med stikprøver, men målet med det nye projekt er, at sensorerne løbende kan analysere vandet i realtid.

Formålet med projektet er at give vandselskaberne bedre redskaber til at sikre en ren og sikker drikkevandsforsyning.

Flere filterprojekter sikrer renere luft

En række projekter med fokus på renere luft har også fået støtte fra MUDP.

Blandt andet et projekt fra Haldor Topsøe A/S, der ønsker at teste filtre til rensning for NOx og partikler i biomasseanlæg.

Også et projekt fra Umicore Denmark ApS har fået støtte. Målet er at udvikle en teknik, hvor NOx rensning efter dieselmotorer kommer hurtigere i gang end tilfældet er i dag. En stor del af udledningen af NOx stammer nemlig fra opstarten, hvor motoren er kold.

Ingen malerhjerne, når havemøblerne får en omgang

Virksomheden WOCA Denmark A/S, som vil udvikle en miljøvenlig træbeskyttelse, har også fået støtte.

Virksomheden vil udvikle vandbaserede produkter til overfladebehandling af træmøbler uden at man skal bruge tid på at mellemslibe. Produktet skal være et alternativ til produkter med organiske opløsningsmidler, som terpentin og xylen.

Målet er, at de nye produkter både skal komme industrielle og private brugere til gode.

Fakta om MUDP

• Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

• Siden 2015 har MUDP haft en selvstændig bestyrelse. Indsatsen har primært fokus på fremme af miljøteknologi inden for områder som vand og klimatilpasning, affald og ressourceeffektivitet, luft og støj, kemikalier, forurenende virksomheder samt bæredygtigt byggeri.

• Fra 2007 til 2018 har MUDP støttet 531 miljøteknologiprojekter.

• Det samlede beløb, som MUDP i denne periode støttet virksomhedernes teknologiudvikling med 767 millioner kroner.

• For hver krone, MUDP gav i tilskud i 2018, investerer virksomhederne i gennemsnit selv godt 1,5 kr.

Link til alle de projekter, som har fået MUDP-støtte.

Yderligere oplysninger:

Jakob Bang Schmidt, pressemedarbejder, Miljøstyrelsen: Obfuscated Email, 20 59 39 60.