130 millioner kroner til udvikling af fremtidens fødevarer

21-12-2018

29 projekter med fokus på produktion af bæredygtige fødevarer har fået støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet.

Bekæmpelse af demens med økologisk mælk, bedre smag i alkoholfri øl og emballage, der mindsker madspild er nogle af de projekter, som netop har fået støtte fra GUDP.

Samlet er der blevet uddelt 130 millioner kroner fordelt på 29 projekter.

Pengene blev tildelt de forskellige projekter i slutningen af november. Ud af de 130 millioner kroner blev 10 millioner kroner givet til projekter, der skal fremme grøn bioraffinering og 25 millioner kroner blev givet til økologi-projekter.

Mælk mod demens

Blandt de støttede projekter er et projekt fra Arla, som vil udvikle bæredygtige filtreringsteknikker, der skal gøre det muligt at udvinde fedtstoffet phospholipider fra økologisk mælk på en mere bæredygtig måde, end tilfældet er i dag.

Phospholipid spiller en vigtig rolle i udvikling af nervesystemet hos kalve, og studier viser, at phospholipider også har gode effekter på børns kognitive udvikling. Stoffet kan samtidig hindre aldersrelateret demens.

GUDP har også støttet en række mikobryggerier, der er gået sammen med blandt andre Dagrofa om at udvikle alkoholfri øl uden at gå på kompromis med smagen. I dag er smagen i alkoholfri øl ofte mindre kraftig og mere syrlig end i øl med alkohol, da vigtige smagsstoffer forsvinder, når man fjerner alkoholen.

Kampen mod madspild er også blevet støttet med midler fra GUDP. Emballage-virksomheden Danapak har sammen med Arla og teknologivirksomheden Inmold nemlig fået midler til at udvikle og teste emballage, som mad ikke klæber til. Som det er i dag, spildes tonsvis af mad, fordi det klæber til emballagen.

Græs til grise og kyllinger

GUDP-projekterne dækker bredt inden for fødevareproduktion, men ligesom debatten om kødproduktion fylder meget i den offentlige debat, fylder nye måder at producere kød på også blandt ansøgerne.

Eksempelvis er der et særligt fokus på bioraffinering af grøn biomasse, hvor grønne afgrøder som græs og kløver kan omdannes til eksempelvis svine- og kyllingefoder og dermed erstatte importeret protein og samtidig bidrage til beskyttelse af miljø og klima.

Græs og kløver har en positiv effekt sammenlignet med mere traditionelle afgrøder som korn og majs, men énmavede dyr som svin og kyllinger kan ikke fordøje græs.

Flere virksomheder er nu i gang med at udvikle bioraffineringsteknikker til at trække protein ud græsset, så også svin og kyllinger kan optage det. En af virksomhederne er ægproducenten Dueholm, som fik midler fra en særlig øremærket pulje til fremme af grøn bioraffinering, der bliver udmøntet af GUDP.

Ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 28. februar 2019

Inden jul åbner GUDP for en ny ansøgningsrunde. Det bliver den første ansøgningsrunde med GUDP’s nye strategi. Der er cirka 86 millioner kroner til projekter og ansøgningsfristen er 28. februar.

I forbindelse med ansøgningsrunden afholder GUDP informationsmøder i hhv. København den 22. januar og i Vejle den 23. januar 2019. Læs mere om informationsmøderne og tilmeld dig her.

Se hvem der har modtaget GUDP-støtte i 1. runde i 2018

Se hvem der har modtaget GUDP-støtte i 2. runde i 2018

Yderligere oplysninger:

Jakob Bang Schmidt, pressemedarbejder, Miljøstyrelsen: Obfuscated Email, 20 59 39 60.