Undervandsteknologi skal skåne havbunden mod ødelæggelser

24-04-2018
Natur

Bundfiskeri med trawl kan være en hård omgang - både for havbunden og for udstyret. Et nyt udviklingsprojekt har fundet en måde at gøre bundfiskeri med trawl mere skånsomt for havmiljøet. Intelligente trawlskovle vil sørge for at styre trawlskovlene i en sikker afstand til bunden, og det både sparer på ressourcerne og mindsker miljøbelastningen.

Trawlskovlene til bundfiskeri ligner disse, som er beregnet til fiskeri midt i vandet.
Trawlskovlene til bundfiskeri ligner disse, som er beregnet til fiskeri midt i vandet.

Store skovle der pløjer gennem havbunden. Sådan ser bundfiskeri med trawl for det meste ud, og det er både skadeligt for havmiljøet og for udstyret.

Virksomheden MLD i Esbjerg er i gang med at udvikle fjernestyrede skovle, som kan styre trawlet gennem vandet og trawlskovlene i sikker afstand af bunden. Det betyder, at havmiljøet tager mindre skade, fordi skovlene ikke pløjer sig gennem havbunden. Af samme grund slider det mindre på udstyret, som derfor ikke skal vedligeholdes og udskiftes så tit. Samtidig betyder den reducerede modstand, at en trawler skal bruge mindre energi på at trække trawlet. Det vurderes, at brændstofforbruget kan reduceres med helt op til 15 %.

- Der er flere fordele ved at gøre skovlene styrbare. Det er godt for miljøet, mere skånsomt for udstyret, og så giver det skipperen bedre kontrol over fiskeriet, siger Gregers Baunsgaard, direktør i MLD ApS.

Virksomheden har tidligere udviklet et lignende system til såkaldt pelagisk fiskeri, der ikke foregår langs havbunden. Her kan trawlskovlene under fiskeriet justeres til at holde en specifik dybde. Dette system er i godt et år blevet testet med succes på en færøsk trawler.

Projektet har i 2016 fået tilskud fra MUDP under Miljø- og Fødevareministeriet og MLD er nu i gang med at teste en fuldskala prototype af bundtrawlskovlen, som efter planen skal ud og sejle i maj.